Về chúng tôi

Chiếc nhẫn được tạo ra bởi Lajos Zoltán Varga, một nghệ nhân kim hoàn người Hungary nổi tiếng và có uy tín ở nhiều nước trên thế giới. Mẫu được sản xuất cách đây hơn 20 năm, nhưng trong hai thập kỷ gần đây những sự cố tiêu cực đáng tiếc đã không cho phép công bố, tổ chức sản xuất và thương mại ra thế giới.


BẠN CÓ CÂU HỎI NÀO KHÔNG? Liên hệ chúng tôi!